Aktuelt

Nye regler for gaver og naturalytelser fra og med inntektsåret 2021

Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt. Gaver kan imidlertid gis skattefritt med inntil kr 5.000,- per inntektsår, dette er en økning fra kr 2.000,- gjeldende fra 01.01.21. Gaven kan ikke gis som penger, men må være en gjenstand/naturalytelse. Gavekort er greit så lenge det ikke kan løses inn i penger. Ansat...

Les mer

I vår og sommer kunne bedrifter med stort omsetningsfall som skyldtes koronapandemien, søke om kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader. 18. januar åpnes det for å søke kompensasjon etter den nye kompensasjonsordningen. Ordningen er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.Søkere må ben...

Kompensasjonsordning 2 – for foretak med stort omsetningsfall I den nye kompensasjonsordninger skal bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor leveres samtidig med innsending av søknad. Ny kontantstøtteordning som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen for perioden s...

Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene som ofte tett knyttet o...

Bruker du i dag SmartDok til datainnsamling og dokumentasjon og PowerOffice Go som regnskapsprogram? Da kan du begynne å glede deg over en enda enklere hverdag. Integrasjonen gjør det nemlig mulig å overføre timer, maskintimer, vareforbruk og fakturagrunnlag. Hva blir enklere? Med integrasjonen vil du raskt og enkelt kunne overføre timer, mask...

Helt siden oppstarten har Regnskap 4.0 i Bærum jobbet med å utnytte de teknologiske ressursene, for å frigi tid til de menneskelige. Da de ønsket å bli en del av «noe større», henvendte de seg til Adwice. Det viste seg å være perfekt match. 1. september ble kontoret i Sandvika det første Adwice-kontoret utenfor Lofoten og Vesterålen. Mart...

Adwice har satt sammen et eget ekspertteam for å hjelpe bedrifter med å overleve corona-krisen. Samtidig oppfordrer vi resten av regnskapsbransjen til å hjelpe dem som trenger det.   – Vi er på mange måter næringslivets helsearbeidere. I en normalsituasjon handler det om å sikre god helse og gi hjelp til dem som trenger det. Nå handler det om ...

Adwice har som følge av koronasituasjon lagt til rette for å hindre og begrense ytterligere smitte i hht. myndighetenes oppfordringer. 

Adwice styrker posisjonen i Vesterålen. Økoråd Sortland slås sammen med Adwice Vesterålen. Sammen fortsetter vi som en større og sterkere enhet under Adwice-paraplyen.  

Da Tommy Wårheim Seim tok jobben som leder for eiendomsselskapet E i Nord, stilte han ett krav: – Jeg vil ha kontroll. Hele tiden. Uansett hvor jeg er. Jeg ønsker meg PowerOffice Go. 

Sissel Pedersen (50) er fra 1. desember ny daglig leder ved Adwice-kontoret i Svolvær. Særlig to ting ved jobben trigget henne.

Påmelding 12. desember: Oppdragsansvarlig – hva rollen innebærer - 7t GRFS  Kurset skal hjelpe oppdragsansvarlig til å bli trygg i rollen. Vi setter fokus på hvordan oppdragsansvarlig ivaretar sitt ansvar for kontroll av at kvaliteten i oppdragsutførelsen er i samsvar med regelverket, samt hvilket ansvar oppdragsansvarlig har både formelt og r...

Kjære kunde! I dette kundebrevet gir vi deg tilgang til viktig informasjon knyttet til plikter du som næringsdrivende har i forbindelse med årsskiftet, samt regelendringer som blir gjeldende fra 2019. Men før du fordyper deg i denne faglige informasjonen...  ...vil vi alle i Adwice benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid gjennom ...

Flere aktuelt saker

Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt. Gaver kan imidlertid gis skattefritt med inntil kr 5.000,- per inntek...
I vår og sommer kunne bedrifter med stort omsetningsfall som skyldtes koronapandemien, søke om kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader...
Kompensasjonsordning 2 – for foretak med stort omsetningsfall I den nye kompensasjonsordninger skal bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor lever...