Kundene er meget tilfreds med regnskapsførerne

Kundene er meget tilfreds med regnskapsførerne

EPSI Norge har nylig publisert resultater fra en ny studie av revisjons- og regnskapsbyråene i Norge. Resultatene viser at begge bransjene har både godt tilfredse og lojale kunder.

- To av tre norske bedrifter er meget godt tilfreds med sine revisorer og regnskapsførere, og fremstår som et stjerneeksempel på hva som er mulig i bedriftsmarkedet, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Rating Norge.

Innfrir forventninger

Forventningene norske bedrifter har til både revisjons- og regnskapsbyråene er meget høye, samtidig så er det tydelig at leverandørene yter høy kvalitet både i sitt arbeid og i den servicen de yter overfor sine kunder og på den måten langt på vei innfrir kundenes forventninger. – Kundene forteller om at det er enkelt å være kunde, sier Høst.

Tilbakegang blant revisjonsbyråene

- Tallene fra denne studien viser at den gjennomsnittlige kundetilfredsheten blant revisjonsbyråene også i år går noe tilbake, dog så er en indeksverdi på 74,1 fortsatt et godt resultat, forteller Høst. Studien viser at tilbakegangen både gjelder for de større revisjonsselskapene og for de mellomstore/mindre revisjonsselskapene.

Regnskapsførere kan på sin side også i år notere seg en fremgang på kundetilfredsheten, og oppnår en kundetilfredshet på 76,4 i denne målingen.

- Regnskapsførerbransjen er én av få bransjer som har en kundetilfredshet på over 75 noe som betyr at kundene i snitt er meget tilfreds med sine leverandører, avslutter Høst. Sammenlignet med øvrige målinger i bedriftssegmentet så ligger bransjesnittene for både regnskap og revisjon høyt.

 

Mer informasjon om studien kan finnes på www.epsi-norway.org

Tilsvarende måling i Sverige finnes her: www.kvalitetsindex.se

Adwice vil etablere seg i Vesterålen
Leder: Et næringsliv i endring

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1