Adwice vil etablere seg i Vesterålen

Adwice vil etablere seg i Vesterålen

Adwice er en betydelig aktør innen regnskap og rådgivning i Lofoten med 51 rådgivere og konsulenter og en omsetning på ca 40 millioner kroner. Pr i dag har vi kontorsteder i Svolvær, på Leknes, Ramberg og Sørvågen. Vi har nå besluttet også å etablere oss i Vesterålen. Vi ser på hele Vesterålen som et interessant marked, men etablerer oss først på Sortland. Så vil vi fortløpende vurdere etablering på flere steder i Vesterålen sier adm dir i Adwice – Johan-Thomas Hegdahl.

Kompetansebedrift med lokal forankring

Når vi nå etablerer oss i Vesterålen, vil vi vektlegge å rekruttere nødvendig faglig kompetanse som også har god kjennskap til det lokale næringsliv. Også på eiersiden ønsker vi å invitere inn lokale interesser som har god kjennskap til vår bransje og ønsker å være med på Adwice-laget. Vi vurderer også eksisterende regnskap- og rådgivningsbedrifter i Vesterålen som potensielle partnere.

Vi ønsker å bygge et sterkt kompetansemiljø og skape flere kompetansearbeidsplasser i Vesterålen. Dette med mål om å gi et best mulig tjenestetilbud til små og store bedrifter i regionen. På våre kontorer vil vi benytte oss av fremtidsrettede teknologiske løsninger som skal bidra til å sikre våre kunder gode styringsverktøy og mer personlig rådgivning.

Lokalt og nasjonalt marked

Fra våre kontorer i Lofoten og Vesterålen, vil vi i tillegg til å levere tjenester til det lokale næringslivet, også tilknytte oss allianser, markedsandeler og posisjoner utenfor regionen. Dette er viktig og nødvendig for å kunne ivareta er godt tjenestetilbud lokalt og ivareta kompetansearbeidsplasser i distriktene.

Vi har også en klar ambisjon om å utvide bredden i vårt tjenestetilbud. I tillegg til regnskapstjenester og økonomirådgivning har vi en klar ambisjon om å kunne tilby tjenester innen strategiarbeid, styrearbeid, organisasjonsutvikling og IKT-rådgivning. Juridiske tjenester kan også bli aktuelle, enten levert direkte fra oss, eller gjennom alliansepartnere.

Vi gleder oss til å komme i gang med aktivitet i Vesterålen og regner med å være i operativ drift allerede rundt årsskiftet.

Kurs i regnskapsførerjus og MVA
Kundene er meget tilfreds med regnskapsførerne

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1