Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014

Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 42 300 kroner per 3. kvartal 2014.

Lønn i offentlig sektor øker betydelig mer enn i privat sektor.

SSB har offentliggjort lønnsstatistikk for 2014. Lønnsøkningen i privat sektor var på 2,9 prosent, mot 4,3 prosent i offentlig sektor. Gjennomsnittslønnen i privat sektor var i tredje kvartal 42.600 kroner. Offentlig sektor ligger litt under, med snittlønn på kr 41.600.

Statistikken viser videre at kvinners lønn økte mer enn menns lønn. Endringen var henholdsvis 3,5 prosent og 2,7 prosent. Kvinner har nå en snittlønn på 86,4 prosent av menns lønn.

Ansatte i deltidsstillinger opplevde i 2014 høyere lønnsøkning enn heltidsansatte, 3,3 prosent mot 3,1 prosent.
Svakest lønnsutvikling hadde ansatte i yrker uten krav til utdanning.

Les detaljene hos SSB.

Kilde: NARF

A-ordningen: Grensen for innrapporteringsplikt

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1