Vinnere gir aldri opp

Vinnere gir aldri opp

Regjeringen har lansert en gründerplan og Innovasjon Norge omorganiseres for å kunne bistå etablerere bedre og mer effektivt. Men hvor er det egentlig skoen trykker for at ivrige gründere skal lykkes. Videre vet vi at det er avgjørende at eksisterende virksomheter er forberedt på å møte fremtiden og er omstillingsdyktige for at vi fortsatt skal klare å generere verdier, samt opprettholde og skape nye arbeidsplasser. Hvilke egenskaper skal til for å lykkes med omstilling og nyskapning?

Forfatter: Johan-Thomas Hegdahl, Adm.dir/Partner, Adwice AS

I DN den 5. november kan vi lese om at Aksel Lund Svindal ønsker å investere og engasjere seg i oppstartsselskaper innenfor teknologi etter skikarrieren. Så langt i idrettskarrieren har han ett OL- gull og fem VM- gull, i tillegg til to sammenlagtseire i World Cup. Svindal mener selv det er mange likhetstrekk mellom å bygge opp selskaper og det å være idrettsutøver, og ser for seg å bruke sin bakgrunn som atlet i sin nye karriere. Svindal mener at det både som idrettsutøver og gründer er ett enkelt prinsipp som ligger til grunn; «Om jeg gjør det bra og vinner, er det jeg som får betalt for det. Om jeg ikke presterer, er det meg det går utover.»
Er det slik at det er en form for rettferdighet i det å være gründer, på samme måte som i idretten- det at den som jobber hardest som vinner?

Hvert år etableres det mellom 40–50.000 nye foretak i Norge. Men tall fra SSB viser at etter fem år er kun 3 av 10 selskaper fortsatt i drift. Det er med andre ord ikke mangel på initiativ og skapervilje i Norge. Det å være gründere krever mange bestemte egenskaper. Du må ha en god ide, en visjon, være strukturert og skrive en god forretningsplan, og ikke minst- du må ha evnen til å tiltrekke deg kapital. Når du har kommet deg igjennom dette er det drift, skalering og riktig forretningsmodell som er avgjørende, og også evnen til å tilpasse seg markedet. På samme måte som Svindal har dratt nytte av forskning på treningsmetoder, utstyr og sponsorer, kan regjeringen legge til rette for gode rammebetingelser for de som vil satse på egen virksomhet. Også de trenger gode trenere, tid og økonomi til å realisere sine ideer.

Men det er en egenskap mange som jobber med gründere mener helt bestemt er avgjørende. Denne egenskapen er man kanskje bare født med, eller man får den i barndomsårene eller utvikler den i voksen alder. Det er nemlig og aldri, aldri gi opp!

“Vinnere gir aldri opp. De som gir opp, vinner aldri.” – Vince Lombard

Om du gir opp som gründer vil du aldri få vite om du ville lykkes. Aldri vite om din forretningside, din tjeneste eller ditt produkt ville blitt en kommersiell hit.

Vi i Adwice bistår med administrative og økonomiske utfordringer gründere opplever i virksomhetens oppstartsfase. Det å ha en samtalepartner som motiverer deg og hjelper deg å navigere i ukjente farvann er uvurderlig.

Arnfinn Glad blir daglig leder i Adwice Vesterålen
Utbytteskatt på lån til aksjonærer

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1