Arnfinn Glad blir daglig leder i Adwice Vesterålen

Arnfinn Glad blir daglig leder i Adwice Vesterålen

Tidligere i høst gjorde vi det kjent at Adwice ville etablere seg i Vesterålen med mål om å være operativ i løpet av første kvartal 2016. Etter en lengre rekrutteringsprosess er vi nå svært fornøyd med at Arnfinn Glad fra Sortland har takket ja til jobben som daglig leder. 

-Det har vært viktig for oss å rekruttere medarbeidere, som i tillegg til nødvendig kompetanse, også har god kjennskap til det lokale næringsliv, sier adm.dir i Adwice - Johan-Thomas Hegdahl.

Arnfinn Glad i Adwice VesterålenArnfinn Glad
Arnfinn er 54 år opprinnelig fra Blokken, men bodd på Sortland i snart 30 år. Utdannelse fra Høyskolen i Molde. Arnfinn har erfaring som daglig leder både i Vesterålen Regnskap & Økonomi AS, Kvestor, Økonor og Accountor. Både Arnfinn sin lange erfaring fra rådgivning og regnskapsbransjen, samt hans relasjoner og gode kjennskap til næringslivet i Vesterålen vil bli svært verdifullt for Adwice og våre kunder – sier Hegdahl.

Arnfinn Glad mener Adwice fremstår som både innovativ og nyskapende.
-For meg har det vært viktig å være tilknyttet en aktør som er opptatt av å skape merverdi for kundene – det skal rett og slett være lønnsomt å ha Adwice som samarbeidspartner – sier Adwice sin nye daglige leder i Vesterålen. Derfor vil vi legge opp til mulighet for fleksibel arbeidsdeling mellom kundene og oss. I tillegg til å tilby moderne skybaserte økonomisystemer, vet vi at ledere i lokale bedrifter setter stor pris på å ha en lokal samtalepartner og rådgiver – fremhever Glad.

Lokalisert i sentrum av Sortland
Adwice vil fra sine lokaler i Kjøpmannsgata 6, jobbe mot de fleste bransjer i hele Vesterålen.
Til å betjene Vesterålskontoret har Adwice i tillegg til Arnfinn Glad – ansatt Robin Næss som Rådgiver og Marita Hansen som konsulent regnskap.

-Går alt etter planen håper vi å kunne ansette ytterligere medarbeidere allerede i løpet av høsten 2016. Flere utflyttede Vesterålinger har vært i kontakt med oss om mulig fremtidig jobb. Det er tydelig at det er mange som kan tenke seg å etablere seg i Vesterålen, sier Hegdahl

Robin Næss i Adwice VesterålenRobin Næss
Robin er en 38 år gammel Sortlandsgutt med høyskoleutdannelse. Han har sin erfaring fra lederroller innen bank og inkasso. De siste 2 årene har han vært ansatt i Accountor Vesterålen som rådgiver / markedssjef og har også hatt ansvar for implementering av skybaserte regnskapsløsninger.

Robin er en dyktig rådgiver med god kjennskap til lokalmarkedet. Han vil ha en nøkkelrolle i vår satsing på datafangst, kundetilpassede løsninger og lønnsomhetsrådgivning.


Marita Hansen i Adwice VesterålenMarita Hansen
Marita er 36 år og har lang erfaring som Regnskapskonsulent. Hun har spesielt god kompetanse innenfor avstemmingssystemer, ulike økonomisystem og skybasert programvare, og vil bli en viktig ressurs for Adwice i Vesterålen.

Marita er en dyktig regnskapskonsulent som får en sentral rolle i arbeidet med å effektivisere regnskap og administrative funksjoner hos våre kunder.

I Vesterålen, etablerer vi oss først på Sortland 
-Adwice er en betydelig aktør innen rådgivning og regnskap, med 51 rådgivere og konsulenter og en omsetning på ca 40 millioner kroner. Pr i dag har vi kontorsteder i Svolvær, på Leknes, Ramberg og Sørvågen.. Hele Vesterålen er et interessant marked, men vi etablerer oss først på Sortland. Så vil vi fortløpende vurdere etablering på flere steder i Vesterålen sier adm dir i Adwice – Johan-Thomas Hegdahl.

Åpen dag hos Adwice Vesterålen
Vinnere gir aldri opp

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1