Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringspartiene kom til enighet med KrF og Venstre om endringer i arbeidsmiljøloven.

Etter vel en måneds forhandling, kom regjeringspartiene til enighet med KrF og Venstre om flere endringer i dagens arbeidsmiljølov.

Noen av endringene er:

 • Arbeidsmiljølovens 70-årsgrense heves til 72 år.
 • Arbeidsgiver får større adgang til å gjøre midlertidige ansettelser.
 • Grensen for pålagt overtid fra arbeidsgiver øker.

Det er fremdeles uklart når endringene trer i kraft, da lovendringen må behandles av Stortinget to ganger, før lovendringen blir underskrevet av Kongen i statsråd. Les mer om endringene i arbeidsmiljøloven i regjeringens egen pressemelding.

A-ordningen: Grensen for innrapporteringsplikt

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

 • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
  Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
 • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
  Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
 • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
  Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
 • 1