Oppbevaringstiden endres fra 10 til 5 år

Oppbevaringstiden endres fra 10 til 5 år

Endelig fem års oppbevaringstid for de fleste typer regnskapsdokumentasjon.

Like før nyttår ble det klart at Finansdepartementet endret reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale i bokføringsforskriften.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2015, og de innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for det meste av primærdokumentasjon nå er fem år.

Les mer om oppbevaringstiden, og om unntakene på NARF sine hjemmesider.

A-ordningen: Grensen for innrapporteringsplikt

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1