Spenstig næringslivssatsing i Lofoten

Spenstig næringslivssatsing i Lofoten

Økonor-kontorene i Lofoten blir Adwice.

Økonor Vest-Lofoten, Økonor Svolvær og konsulentselskapet Azzist slår seg nå sammen og etablerer Adwice. Vi har hatt fantastiske år i Økonor / Accountor kjeden, men nå har vi valgt en ny strategi for fremtiden. Fokus på lokal verdiskapning, utvikling av kompetansearbeidsplasser i Lofoten, implementering av nye teknologiske løsninger og fri tilgang til et nasjonalt marked gjorde valget enkelt.

Vår bransje skal gjennom en betydelig omstilling og det må også vi tilpasse oss. Med de grepene vi nå gjør vil vi kunne utnytte eksisterende kompetanse bedre, samt få mulighet til å tilføre nye kompetanseområder i egen organisasjon i Lofoten.

Kompetansebedrift med lokalt eierskap

Adwice blir en betydelig kompetansearbeidsplass i Lofoten med 51 rådgivere og konsulenter og en omsetning på ca 40 millioner kroner. Eksisterende kontorsteder i Svolvær, på Leknes, Ramberg og Sørvågen vil alle bli videreført, og vi ser ikke bort fra at flere kommer til etter hvert. I forbindelse med etableringen av Adwice har det vært viktig for partene å finne en forretningsmodell som ivaretar lokalt eierskap og nærhet til eksisterende kunder.

150427 adwice 02De som står bak etableringen av Adwice er Erling Vestgård og Ståle Fredriksen fra Vestvågøy og Bjørn Christoffersen, Per Arne Stemland og Johan-Thomas Hegdahl fra Vågan. Alle vil ha sentrale posisjoner i operativ drift. Erling Vestgård tiltrer som styrets leder, mens Johan-Thomas Hegdahl blir adm.dir i Adwice konsernet.

Kommunegrensene visker vi ut

Kommunegrensene visker vi ut, og sammen skal vi bygge et sterkere kompetansemiljø og skape flere kompetansearbeidsplasser i Lofoten. Dette med mål om å gi et best mulig tjenestetilbud til eksisterende og nye kunder. Vi implementerer nå nye fremtidsrettede teknologiske løsninger som skal bidra til å sikre våre kunder gode styringsverktøy og mer personlig rådgivning. Fremover vil vi lansere flere nettbaserte løsninger som skal gjøre våre kunders hverdag enklere, sier Hegdahl.

Lokalt og Nasjonalt marked

Hovedfokus i Adwice vil være leveranse av moderne regnskapstjenester, verdiskapende styringsverktøy og rådgivning til små og mellomstore bedrifter og kjedesammenslutninger. Vi har også en klar ambisjon om å utvide bredden i vårt tjenestetilbud. I tillegg til Regnskapstjenester og økonomirådgivning vil vi kunne tilby tjenester innen strategiarbeid, styrearbeid, organisasjonsutvikling og IKT-rådgivning. Juridiske tjenester kan også bli aktuelle, enten levert direkte fra oss, eller gjennom alliansepartnere.

Fra vår hovedbase i Lofoten, vil vi i tillegg til å levere tjenester til det lokale næringslivet, også tilknytte oss allianser, markedsandeler og posisjoner utenfor regionen. Utvikling av et spisset tjenestetilbud mot utvalgte næringer som fiskeri og reiseliv er også på trappene, forteller styreleder Erling Vestgård

Ny Profil

Navneskifte fra Økonor til AdwiceAllerede i løpet av denne uka vil alle kontorene omprofileres til Adwice profil. Økonor Vest Lofoten (CR Regnskap og Rådgivning AS) og Økonor Svolvær (Økonomitorget AS) vil foreta navnebytte til henholdsvis Adwice Vest-Lofoten AS og Adwice Svolvær AS.

Du finner oss på de samme besøks- og postadresser som tidligere, og eksisterende kunder rundt om i hele Lofoten vil beholde de samme kontaktpersonene. Samtlige medarbeidere har imidlertid fått nye e-post adresser.

Vi ønsker alle eksisterende og nye kunder velkommen til ADWICE og ser frem til et fortsatt godt og nært samarbeid.

Tips for en god sykefraværssamtale
A-ordningen: Grensen for innrapporteringsplikt

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1