A-ordningen: Grensen for innrapporteringsplikt

A-ordningen: Grensen for innrapporteringsplikt

Innrapporteringsplikt i a-ordningen inntrer når lønn og/eller utgiftsgodtgjørelse for en person overstiger kr 1 000 per år. I denne artikkelen finner du en redegjørelse for hvordan du forholder deg til grensen.

 

Når lønnsutbetaling til en person overstiger kr 1 000 per år, må du innrapportere utbetalingen. Lønnsutbetaling omfatter i denne sammenheng alle trekkpliktige godtgjørelser og alle skattepliktige naturalytelser.

De ytelsene som inngår i denne vurderingen er markert med LØNN.

Når trekkfri utgiftsgodtgjørelse til en person overstiger kr 1 000 per år, må du innrapportere ytelsen.

Du må i tillegg innrapportere trekkfri utgiftsgodtgjørelse på personer som har lønnsutbetalinger over kr 1 000 per år, selv om den trekkfrie utgiftsgodtgjørelsen i seg selv er under kr 1 000.

De ytelsene som inngår i denne vurderingen er markert med UTGIFTSGODTGJØRELSE.

Når vi skal vurdere om grensen på kr 1 000 er oversteget, må først begge kategoriene, både lønn og utgiftsgodtgjørelser, vurderes hver for seg. Deretter må vi se på begge samlet.

Hvordan avgjøre om grensen på kr 1 000 er oversteget:

1) Er summen av ytelsene i kategorien LØNN under kr 1 000, og summen av ytelsene i kategorien UTGIFTSGODTGJØRELSE under kr 1 000, så er ingen av ytelsene innrapporteringspliktige.

2) Er summen av ytelsene i kategorien LØNN over kr 1 000, så er alle ytelsene i kategoriene LØNN og UTGIFTSGODTGJØRELSE innrapporteringspliktige.

3) Er summen av ytelsene i kategorien LØNN under kr 1 000, mens summen av ytelsene i kategorien UTGIFTSGODTGJØRELSE er over kr 1 000, så er det bare ytelsene i kategorien UTGIFTSGODTGJØRELSE som er innrapporteringspliktige.

Rapporteringsplikt gjelder fra den måneden beløpsgrensen overskrides

Den måneden beløpsgrensen overskrides, får arbeidsgiver rapporteringsplikt. Da skal all utbetaling til og med denne måneden rapporteres. Samme beløpsgrense gjelder for plikten til å melde en arbeidstaker inn i Aa-registeret. Den måneden beløpsgrensen overstiges, skal arbeidsgiver sende a-melding som inneholder opplysninger om arbeidsforholdet.

Selv om arbeidsforholdet ikke har vært rapporteringspliktig tidligere, er det reell startdato på arbeidsforholdet som skal innrapporteres. Når det gjelder opplysninger som yrkeskode, arbeidstidsordning mv, bruker man de opplysningene som gjelder i den måneden rapporteringsplikten inntrer. Man trenger ikke ta hensyn til om arbeidsforholdet har endret seg i løpet av året, men bruker dagens gjeldende opplysninger.

Eksempel - A-ordningen: Grensen for innrapporteringsplikt

Kilde: Etatenes fellesforvaltning

 

Spenstig næringslivssatsing i Lofoten
Oppbevaringstiden endres fra 10 til 5 år

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1