Leder: Et næringsliv i endring

Leder: Et næringsliv i endring

Både innen offentlig og privat sektor er det for tiden stort fokus på endringene vi står ovenfor i tiden som kommer. Makrofaktorer som utvikling i oljeprisen, teknologisk utvikling, fallet i kronekursen og strukturelle endringer i næringslivet påvirker de fleste bransjer. Vi vet endringene kommer, men hvordan forholder vi oss til dette?

Når endring og omstillingspresset er stort er det ledelse virkelig kan gjøre en forskjell. Da kommer det lett til syne om bedriften ledelsesfilosofi er bygget på både lederskap og styring.

Lederskap

Ledere settes under press for å tenke nytt, omstille, og iverksette konkrete tiltak for å opprettholde konkuranseevnen. I en slik situasjon sitter ansatte og lurer på hvordan alt dette vil påvirke deres arbeidssituasjon, noe som lett kan påvirke bedriftens kultur og arbeidsmiljø. I tider preget av endring får mange ledere behov for å ha større kontroll. Det kan føre til at ansatte som har levd med mye frihet tidligere, blir mer kontrollert på de oppgavene de foretar seg. Intensjonen kan være god, men intensjonen bak større kontroll blir ikke formidlet. Ansatte reagerer ikke nødvendigvis bare på beslutningen, men vel så mye på å bli utelatt fra å delta i prosessen som fører til beslutningene. Vi ser også en tilbøyelighet til at ledere sentraliserer beslutninger som tidligere ble tatt lokalt. Det kan gi ansatte en opplevelse at ledelsen mister tillit til dem. Det er ikke uvanlig å se pressede ledere trå til med kjappe tiltak som virker fornuftige fra sine posisjoner, men som skaper en sterk følelse av urettferdighet lenger ned i organisasjonen.

Styring

I tillegg til godt lederskap krever endringer ofte også økt fokus på styring og forretningsutvikling. Tjenestetilbudet skal vurderes, markedet analyseres og nye prognoser, kalkyler og lønnsomhetsvurderinger skal utarbeides. I perioder med store omstillinger vil det alltid være noen av dine kunder som sliter økonomisk. Dette fordrer stor fokus på dine kunders betalingsevne og villighet. Gode rutiner med hensyn til kredittvurdering, fakturering og betalingsoppfølgning blir dermed ekstra viktig for din egen likviditet.

Kapasitet

Som leder av en SMB bedrift i endringstider, kan det være ekstra nyttig og lønnsomt å ha en samtalepartner å diskutere og rådføre seg med.
En ting er å være bevisst og tilegne deg kunnskap om hva som bør gjøres for å møte endringer, en annen ting er å ha kapasitet og nødvendig kompetanse i egen organisasjon til å gjennomføre. Venter du for lenge med gjennomføringen, blir det fort svært kostbart.
Ta gjerne kontakt med oss, hvis du og din bedrift har behov for en samtalepartner.


Johan-Thomas Hegdahl
Adm.Dir / Partner Adwice AS

Kundene er meget tilfreds med regnskapsførerne
Tips for en god sykefraværssamtale

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1